NÁVOD NA PÉČI O UMĚLECKÁ DÍLA

Některé kusy obsahují skutečné kousky, které mohou být velmi  ostré. Při manipulaci používejte vhodné rukavice.

Epoxidová pryskyřice je citlivá na UV záření, ve složení jsou použity vhodné UV blokátory, ale při vystavení slunečnímu záření může časem zežloutnout. Všechny kusy chraňte před přímým slunečním zářením.

Epoxidovou pryskyřici lze snadno poškrábat. Vyvarujte se použití chemických a abrazivních čisticích prostředků. Očistěte čističem na okna a měkkým hadříkem. K odstranění prachu ze strukturovaných ploch použijte prachovku z mikrovlákna nebo stlačený vzduch beze zbytků.

Nenesu odpovědnost za jakékoli poškození nebo zranění související s uměleckým dílem nebo za nesprávné zacházení.